KONVOLUTTER MED TRYKK

Logo, tilbud, budskap, informasjon, nyheter.... Alt kan trykkes på en konvolutt og gi mottakeren et førsteinntrykk av innholdet i brevet og ditt firma.

Lyche har 10 offset tiltrykk maskiner for konvoluttrykk. Vi har god kapasitet til både store og små ordre fra 1-4 farger og dyktige trykkere til å utføre jobben.

Ved forespørsel, bestilling og levering av materiell ta gjerne kontakt med oss. Vi kan konvolutter og vet hvordan du får et best mulig resultat. 

Nyttige tips på veien:
 • 1-2 fargers trykk - vi benytter pms farger og trenger fargekodene for å kunne trykke.
 • 3-4 fargers trykk, cmyk farger benyttes i hovedsak og vi trenger 8 mm gripekant for å dra konvolutten igjennom maskinen. 
 • Trykk på bakside - ofte er det svanmerke / produktmerking på baksiden av konvolutten. Påse at designet ditt ikke kommer i konflikt med dette.
 • Vindu - ikke dekke ut for vindu - vi gjør det.
 • Postens regler - posten har regler for hvordan en konvolutt skal utformes både i forhold til riktig merking av porto og for å kunne lese maskinelt. Reglene finner du på Postens/Brings hjemmesider. 
 • Avvik og toleranser. En konvolutt kan variere i størreles 1-2 mm. Dette kan gi utslag visuelt hvis designet inneholder tynne rette linjer. Likeledes kan trykk helt inntil vindu gi litt trykk på vindusfolien.
Informasjon som må oppgis for å få pris:
 • Antall
 • Format
 • Vindu eller ikke
 • Snitt
 • Limtype
 • Telle farger. For å prisette trenger vi å vite hvor mange farger det er foran på konvolutten og hvor mange farger det er bak på konvolutten. Trykk på klaff regnes som baksiden på konvolutt.Lyche Konvolutt AS

Postadresse: Pb. 2171 Strømsø 3003 Drammen
Besøksadresse: Nedre Eikervei 14, 3045 Drammen
Tlf: +47 32 24 50 00
Fax: +47 32 24 50 39
E-post: konvolutt@lyche.no