Miljø

Fordi vi er oppriktig interessert i å bevare miljøet, sørger vi for at vi alltid har det mest miljøvennlige sortimentet. Våre konvoluttserier Sober, Sober Digital, Golden og Clipa er tildelt Svanesertifikatet. Clipa er dessuten både produsert med minst mulig utslipp av CO2, resterende utslipp kompenseres ved kjøp av miljøkvoter. Konvoluttene er i tillegg produsert av 100 % resirkulert papir. 
Lyche Konvolutt AS

Postadresse: Pb. 2171 Strømsø 3003 Drammen
Besøksadresse: Nedre Eikervei 14, 3045 Drammen
Tlf: +47 32 24 50 00
Fax: +47 32 24 50 39
E-post: konvolutt@lyche.no