SVANEMERKEDE KONVOLUTTER

Sober, Sober Digital, Golden og Clipa, våre mest solgte konvolutter, er alle svanemerket. Sertifikatet kan du laste ned under fanen "våre sertifikater".

Svanemerket stiller krav produktet fra vugge til grav innenfor områdene miljø, helse og kvalitet. For å bli sertifisert må produktene oppfylle krav innenfor områdene:
  • Miljøvennlige råvarer
  • Begrenset bruk av kjemikalier
  • Lavt energiforbruk
  • Begrenset utslipp til luft og vann
  • Avfallshåndtering
  • Miljø og kvalitetsikring
Disse kravene er absolutte og innskjerpes jevnlig slik at vi stadig utvikler oss til det beste for miljøet.

Bakgrunn for svanemerket
Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket. Nordisk Ministerråd innførte i 1989 en felles, offisiell miljømerking i Norden. Symbolet Svanen er basert på logoen til Nordisk Råd, og ordningen omfatter Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark. 

Nordisk Miljømerking har som mål å redusere den totale miljøbelastningen, og Svanen kontrollerer at produkter og tjenester oppfyller definerte miljøkrav blant annet gjennom tester fra uavhengige laboratorier og gjennom kontrollbesøk. 

Svanemerket er det best kjente miljømerket. Miljømerking gjennomfører jevnlig undersøkelser om forbrukernes kjenskap til det nordiske miljømerket Svanen og den europeiske Blomsten.

Les mer om Svanemerket på http://www.svanemerket.no/


Lyche Konvolutt AS

Postadresse: Pb. 2171 Strømsø 3003 Drammen
Besøksadresse: Nedre Eikervei 14, 3045 Drammen
Tlf: +47 32 24 50 00
Fax: +47 32 24 50 39
E-post: konvolutt@lyche.no