Maler

For å oppnå et best mulig resultat på dine trykksaker, er det lurt å bruke våre maldokumenter som utgangspunkt når man plasserer trykket. 
Under finner du en oversikt over alle våre standard-konvolutter samt andre produkter, med mulighet til å laste ned en utformingsmal.

Etikett 105x148,5 - 4 stk/A4
Forside
Bakside
Etikett 105x48 - 12 stk/A4
Forside
Bakside
Etikett 105x57 - 10 stk/A4
Forside
Bakside
Etikett 105x74 - 8 stk/A4
Forside
Bakside
Etikett 117x41 CD - 2 stk/A4
Forside
Bakside
Etikett 192x59,1 - 4 stk/A4
Forside
Bakside
Etikett 210x148,5 - 2 stk/A4
Forside
Bakside
Etikett 38x21,2 - 65 stk/A4
Forside
Bakside
Etikett 40 mm rund - 24 stk/A4
Forside
Bakside
Etikett 52,2x21,2 - 56 stk/A4
Forside
Bakside
Etikett 52,5x29,7 - 40 stk/A4
Forside
Bakside
Etikett 60 mm rund - 12 stk/A4
Forside
Bakside
Etikett 70x37,1 - 24 stk/A4
Forside
Bakside
Etikett 70x37,1 - 24 stk/A4
Forside
Bakside
Etikett 70x42,3 - 21 stk/A4
Forside
Bakside
Etikett 70x50,8 - 15 stk/A4
Forside
Bakside
Etikett 99,1X38,1 - 14 stk/A4
Forside
Bakside

Lyche Konvolutt AS

Postadresse: Pb. 2171 Strømsø 3003 Drammen
Besøksadresse: Nedre Eikervei 14, 3045 Drammen
Tlf: +47 32 24 50 00
Fax: +47 32 24 50 39
E-post: konvolutt@lyche.no